Perheiden Maailmanrauhanjärjestön logo

Perheiden maailmanrauhanjärjestön (PMJ) toiminta painottaa kolmea osa-aluetta: perhettä, rauhaa ja yhdistymistä. Järjestö pyrkii ensisijaisesti edistämään arvoja, joita tarvitaan onnellisten perheiden muodostamiseen. Näihin arvoihin kuuluvat mm. myötätuntoisuus, lähimmäisenrakkaus, ymmärtäväisyys, välittäminen, vilpittömyys ja epäitsekäs toiminta.

Sun Myung Moon ja hänen vaimonsa perustivat Perheiden maailmanrauhanjärjestön (Family Federation for World Peace and Unification, FFWPU) vuonna 1996 viemään Yhdistymiskirkon ja vuonna 1954 perustetun Kristinuskon yhdistämisseuran toiminnan uudelle tasolle. Järjestön tarkoituksena on koota yhteen ihmiset, jotka uskovat perheen merkitykseen terveiden yhteisöjen, tasapainoisen yhteiskunnan ja rauhan maailman luomisessa.

Maailmanrauhan edellytyksenä on se, että ihmiset ovat sovussa toistensa, mutta myös itsensä kanssa. Rauhan opettelu alkaa perheestä. Perheen taas muodostavat keskenään erilaiset yksilöt.

Kaikki ihmiset ovat ainutlaatuisia yksilöitä, jotka eivät poikkea muista vain ulkoiselta olemukseltaan vaan myös luonteeltaan ja taidoiltaan. Jokaisessa ihmisessä on suunnattomasti potentiaalia. Siksi ihmisen elämäntehtävänä onkin kehittää itseään ja saavuttaa se mihin hän todella kykenee. Jumala toivoo, että meistä kaikista tulisi lopulta hyviä ja oikeudenmukaisia ihmisiä.

Jos ihmiset yrittävät, he pystyvät saavuttamaan ne asiat, joita kaipaavat: rauhan, onnellisuuden, todellisen rakkauden ja tasapainoiset ihmissuhteet. Kun näin tapahtuu, toteutuu samalla ”ensimmäinen siunaus”, jonka Jumala ihmisille antoi.

Eri uskonnoissa ja ajattelutavoissa on olemassa monia eri käsityksiä siitä, mitä meidän pitäisi itsessämme kehittää ja millä tavoin. Keskeistä on se, että ihminen pyrkii vapaasta tahdostaan elämään hyvin ja oikein. Näin hänen on mahdollista kasvaa henkisesti.

Jumalan toinen siunaus taas toteutuu parisuhteessa ja perheessä. Sen osapuolina ovat mies ja nainen, jotka molemmat pyrkivät täyttämään ensimmäisen siunauksen ja jotka ovat mieleltään kypsiä. Parisuhteessaan he voivat ensin oppia elämään toistensa hyväksi ja rakastamaan toisiaan pyyteettömästi, jatkuvasti löytäen uusia puolia itsestään ja toisistaan. Kun he perustavat perheen, opettavat he myös lapsilleen rakkautta ja kunnioitusta sekä itseä että kaikkia muita ihmisiä kohtaan. Näistä perheistä muodostuu välittäviä yhteisöjä ja välittävä yhteiskunta, jossa jokainen nähdään arvokkaana ja tasavertaisena; osana yhtä Jumalan perhettä, “One Family Under God”.

Kolmannella siunauksella tarkoitetaan ihmisen velvollisuutta ja kunniaa pitää huolta tästä maailmasta. Jumala on antanut meille luovuutta ja kekseliäisyyttä, jotta voimme luonnonvaroja ja tieteen innovaatioita hyödyntämällä luoda itsellemme mukavan elinympäristön – unohtamatta kuitenkaan kohtuullisuutta ja kunnioitusta luontoa kohtaan.