Yhteenveto Taivaallisten periaatteiden pääteemoista

Luomakunnan periaatteet

Kautta aikojen tietyt kysymykset ovat askarruttaneet ihmisten mieliä ja sydämiä: Millainen Jumala on? Miten ja miksi Hän loi maailmankaikkeuden ja ihmiskunnan? Vallitseeko maailmankaikkeudessa henkisiä lakeja? Onko olemassa fyysisen havaintokyvyn ulottumattomissa olevaa henkimaailmaa? Jos meistä olisi alusta lähtien tullut Jumalan todellisen rakkauden perillisiä, meidän elämästämme – ja koko maailmanhistoriasta – olisi tullut hyvin erilainen.

Ihmisen lankeemus

Jokainen ihminen haluaa sisimmässään tehdä hyvää. Kun yritämme toimia niin, huomaamme kuitenkin sisällämme myös taipumuksen pahuuteen. Tämä sama ristiriita piinaa koko maailmaa ja on saattanut nyky-yhteiskunnan sekasorron valtaan. Miten pahuus on saanut meistä tällaisen yliotteen ja miten voimme päästä ihmiskuntaa vaivaavien ongelmien ytimeen? Kun me vapaudumme pahasta, vapauttaa se myös Jumalan, ja Hän voi vihdoin vapaasti rakastaa lapsiaan, jotka oli luonut omaksi kuvakseen.

Ennalleenkorjauksen historia

Lankeemuksesta lähtien Jumala on pyrkinyt palauttamaan ihmiset alkuperäiseen tilaansa. Hän haluaa antaa meille mahdollisuuden elää niin kuin meidän alun perin oli tarkoitus: epäitsekkäästi rakastaen. Jotta ihmiset voisivat seurata Jumalan johdatusta ja korjata menneisyyden virheet, vaaditaan tietty historiallinen prosessi. Lähemmässä tarkastelussa Vanhasta ja Uudesta testamentista paljastuu uusia, yllättäviä puolia, jotka auttavat meitä uudistamaan ja vahvistamaan omaa uskonelämäämme.

Jeesuksen elämä ja opetukset

Kun puhutaan Jeesuksen uskomattomasta elämästä ja uhrauksesta, taustalla on oletus siitä, että koska asiat tapahtuivat tietyllä tavalla, niiden myös oli tarkoitus tapahtua sillä tavalla. Mutta mitä jos ihmiset olisivat todella hyväksyneet Jeesuksen Messiaana? Mikä merkitys tällä olisi ollut? Olemmeko todellisuudessa lykänneet Jumalan suunnitelman toteutumista ja aiheuttaneet Jeesukselle enemmän kärsimystä?

Jumalan kaitselmuksen historialliset yhdenmukaisuudet

Historiaa tutkineet ovat saattaneet pohtia, onko historiallisten tapahtumien taustalla ollut jokin ohjaava voima. Miksi toisiaan muistuttavat tapahtumat vaikuttavat toistuvan eri ajankohtina? Kun tarkastelemme ihmiskunnan historiaa Jumalan kaitselmuksen näkökulmasta, huomaamme säännöllistä yhdenmukaisuutta Jeesusta edeltäneen 2000 vuoden ja hänen tuloaan seuranneen 2000 vuoden välillä.

Toinen tulemus

Juutalaiset odottavat yhä Messiaan tuloa, kristityt puolestaan hänen paluutaan. Ajatus saapuvasta pelastajasta on läsnä myös muissa uskonnoissa. Periaatteet osoittavat, että nämä henkilöt ovat itse asiassa yksi ja sama ihminen, tai pariskunta, joka johdattaa meidät saattamaan loppuun Jumalan uudelleenluomisen työn. Näiden pelastajien tehtävä ihmiskunnan todellisina vanhempina on tuoda käytännön ratkaisuja moraalisesti rappioituneen maailmaan ongelmiin.

Oma uskonelämäni

Periaatteista saaduilla oivalluksilla on entistäkin suurempi merkitys, kun annamme niiden ohjata meitä elämämme tiellä. Historia tarjoaa meille monia arvokkaita opetuksia, ja onkin huojentavaa tietää, että sydäntämme piinaavasta hyvän ja pahan välisestä ristiriidasta on vihdoin mahdollista päästä eroon. Periaatteiden kautta voimme nähdä elämässämme suuremman tarkoituksen, kehittää omaa henkistä elämäämme ja syventää suhdettamme Jumalaan.

Pyhä avioliittosiunaus

Avioliittosiunauksen kautta osallistujat pyhittävät parisuhteensa Jumalalle ja osoittavat halunsa elää toisten hyväksi eikä pelkästään keskittyä oman onnensa tavoitteluun. Siunaus voi olla myös tilaisuus vahvistaa jo aiemmin solmitut avioliittolupaukset ja aloittaa puhtaalta pöydältä Jumalan silmien edessä. Näin suhde voi säilyä lujana vielä vuosikymmenten ajan.